نمونه ای از سوالات مهم درس علوم ششم

درخواست حذف این مطلب
1- الف)چگالی را تعریف کنید. ب ) منظور از ""چگالی آب 1 گرم بر سانتی متر مکعب است"" چیست؟ 2-سه نوع ماده رنگ بر را نام ببرید و برای هر کدام یک مورد مصرف بنویسید. 3-چهار روش ثبت اطلاعات در زمان قدیم را نام ببرید. 4- چرا روش های قدیمی ثبت اطلاعات پاسخگوی نیاز های امروزی ما نیست؟ 5- در مورد بازیافت با ذکر مثال توضیح دهید. 6-مراحل تهیه کاغذ را ذکر کنید.(6 مرحله) 7-کاغذ ph چیست و چه کار بردی دارد؟ 8-سلو چیست؟ 9-آلیاز آهن زنگ نزن از چه ف اتی درست شده است ؟ دو کاربرد برای آن بنویسید. 10-نام دو وسیله آهنی در کارخانه کاغذ سازی را بنویسید. دختران نیلوفری ، کتاب درسی و جزوه ی مربوط را خوب مطالعه کنید. موفق باشید.